Vastuullista rakentamista

KESTÄVÄSTÄ SUUNNITTELUSTA..

Rakennustoimisto Lundén Oy edistää toiminnallaan kestävää ja vastuullista rakentamista. Rakentamisella on iso vaikutus ilmastoon, ympäristöön ja talouteen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme kohti hiilineutraaliutta. Tekemällä vastuullisia ratkaisuja pystymme omalta osaltamme edistämään turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä. Toiminnassamme kiinnitämme huomiota rakennushankkeen koko elinkaareen. Valitsemalla vastuullisia yhteistyökumppaneita, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä tekemällä energiatehokkaita ratkaisuja pystymme takaamaan asiakkaillemme kestävän lopputuloksen. Rakennusvaiheessa työmailla kiinnitetään erityistä huomiota rakennusjätteiden lajitteluun ja työmaiden energiatehokkuuteen. 

..YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN TOTEUTUKSEEN

Yhtenä esimerkkinä ympäristöystävällisestä rakentamisesta on Turku Energian pääkonttorin rakentaminen Turun Itäharjulle. Rakentamisesta vastasi Rakennustoimisto Lundén Oy ja rakennuttajana toimi Turun Teknologiakiinteistöt Oy. Urakkamuotona hankkeessa oli kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakka. Kohteelle haettiin LEED Platinum-ympäristösertifiointi. LEED-sertifiointi toteennäyttää, että kohde on suunniteltu ja rakennettu tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen. Tämän lisäksi ympäristösertifiointi asettaa valmiudet kohteen  energiatehokkaalle käytölle sekä kestävälle ylläpidolle.