Turku energian pääkonttori

Turku Energian pääkonttori valmistui joulukuussa 2021 suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Koko hankkeen aikana työmaalle on kirjattu rakennusalan työntekijöitä yhteensä noin 850 henkilöä. Osa työntekijöistä oli lyhytaikaisia ja osa pidempiaikaisia. Suunnittelijoita hankkeen eri osa-alueilla oli yhteensä noin 35. 

Kohteelle asetettiin monia laadullisia vaatimuksia niin energiatehokkuuden kuin sisäilman puhtauden osalta. Kohteelle annettiin tilaajan toimesta viisi eri laatuvaatimusluokkaa:

  • LEED Platinum -korkeimman tason ympäristösertifikaatti
  • Tervetalo
  • KK10
  • S1 – paras sisäilmaluokitus
  • P1

Lisäksi hankkeelle annettiin Rakennustoimisto Lundén Oy:n oma laatujärjestelmä RALA. Laatuvaatimusluokkien tasot saavutettiin kuten myös projektille asetetut aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kohteesta voi lukea lisää Helsingin Sanomien 5.3.2022 kuukausiliitteen Business News osiosta tai Projektiuutisista 2/2022 sivulta 28.

Turku Energian pääkonttori rakennettiin KVR-urakkana. Rakennus on kokonaisuudessaan paalutettu.