HSY Mikkelänkallio

Rakennustoimisto Lundén Oy voitti projekinjohto- urakkakilpailun Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY). 

HSY vastaa pääkaupunkiseudun kunnallisesta vesihuollosta, lämmöstä, sekä jätehuollosta. Urakkamuotona oli projektinjohtourakka ja hanke käsitti kokonaisuudessaan noin 1500m2 kokoisen uuden toimistorakennuksen rakentamisen sekä olemassa olevien varikkotilojen saneerauksen.  

Vuoden 2016 hanke käsitti seitsemästä eri rakennuksesta muodostuvan korjaus- ja uudisrakennushankkeen, jonka yhteenlaskettu laajuus oli noin 6000m.