KOP-Kolmio 1. ja 3. kerros

Rakennushanke käsitti KOP-kolmio nimellä tunnetun rakennuksen 1.krs muutostyöt, jossa saneerattiin tilat Turun Kaupungin asiakaspalvelupisteelle ja KELA:lle. Lisäksi hankkeen yhteydessä peruskorjattiin koko pihan paikoituskansi. Hankkeen sisäilmaluokitus oli S2 ja se toteutettiin P1 luokan työnä. Hankkeen kokonaislaajuus oli n. 1500 m2 toimisto ja asiakastilaa sekä pihakansi n. 1500 m2 peruskorjaus. Työmaa alkoi 1.6.2019 ja se luovutettiin tilaajalle aikataulussa 28.2.2020. Työnjohtajana tässä kohteessa oli Jussi Kirkonoja.

Toisena kohteena KOP-kolmiossa oli rakennuksen 3. kerros. Rakennushankkeen aikana uusittiin 3. kerrosten osalta yhden toimistotilan ulkoseinän lämmöneristeet, talotekniikka ja kaikki pintamateriaalit betonipinnoista asti. Rakennushankkeen tarkoituksena oli uusia 400m2 kokoiset tilat korkeatasoisiksi muuntojoustaviksi toimistotiloiksi. Työmaa alkoi virallisesti 11.12.2019, mutta purkutyöt asbestipurkuineen saatiin aloittaa jo elokuussa. Hanke valmistui aikataulussa 31.3.2020. Työnjohtajana tässä kohteessa oli Juuso Vesterinen.

Molempien työmaiden haasteina olivat kaupunkirakentamiselle tyypillisesti ahtaat tilat. Tuotanto ja logistiikka piti suunnitella tarkasti, sillä esimerkiksi varastointitilaa ei ollut yhtään ja pääasiallinen kulkureitti työmaalle oli julkisivussa olevan ikkunaruudun kautta. Lisäksi remontin kohteena olleen toimistotilan ympärillä olevat muut toimistotilat olivat koko ajan normaalissa käytössä, joten pölyn- ja melunhallinta olivat koko rakentamisvaiheen keskeisessä osassa.